Upptäck vattenläckan i tid med en mobilstyrd vattenfelsbrytare! Värde 8 900 kr

Upptäck vattenläckan i tid med en mobilstyrd vattenfelsbrytare! Värde 8 900 kr

- 2 Vinnare!

OBS! Vissa auktioner erbjuder 2 eller fler produkter per gång. Det innebär att de högsta unika budgivarna får köpa produkten till sina högsta bud, detta anges alltid i produktbeskrivningen.

Leakomatic M4i ger dig full kontroll av din Leakomatic smygläckagevarnare i mobilen. Leakomatic M4i kan kopplas till Leakomatic Cloud moltjänsten som är avsedd för trådlös styrning och övervakning av Leakomatic vattenfelsbrytare både via dator och mobilapparater. Mer information om Leakomatic Cloud hittar du här.

Din Leakomatic skyddar rörsystemet och de VVS-armaturer som sitter monterade på det trycksatta tappvattensystemet. Den patenterade Leakomaticsensorn är speciellt utvecklad för mycket små vattenflöden. Leakomatic är mycket känslig för de ytterst små flöden som är utmärkande för smygläckage samtidigt som den även upptäcker större flödesläckage.

Du får alarm och indikation på smygläckage, droppläckage och flödesläckage till din mobiltelefonsurfplatta eller dator samtidigt som Leakomatic vattenfelsbrytaren automatiskt stänger av vattnet för att undvika att skada uppstår. Gränsvärden för känsligheten hos de olika testerna kan anpassas för varje installation eftersom alla fastigheter är olika och använder vatten på olika sätt. Alla larmhändelser sparas automatiskt i applikationens log för senare analys.

 

Innehåll

  • Ventilenhet
  • Styrenhet med display (svenska, finska, engelska)
  • Kabelsats för anslutning mellan ventil- och styrenhet
  • Strömadapter
  • Backventil & smutsfilter

 

Läs mer på www.leakomatic.com

Värde 8 900 kr. Hur mycket bjuder du?

Kontakta kundservice

Vad är summan av
 
/* */
Loading...